Doctors (MN)

Song Ra Young

Ерөнхий мэс заслын тасаг

Мэргэшсэн чиглэл
Бамбай булчирхай (нээлттэй мэс засал, робот мэс засал), паратироид булчирхай, бөөрний дээд булчирхайн өвчин

Боловсрол
Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн бакалавр.
Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн магистр.

Ажлын туршлага
2009.03~2010.02 сар Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт дадлагжигч.
2010.03~2014.02 сар Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт резидентур.
2014.03~2016.02 сар Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг, дотоод шүүрлийн мэс засал ба бамбай булчирхайн мэс заслын тасаг, эмч/клиникийн багш.
2016.03~ 2020.02 сар Чун-Ан их сургуулийн ерөнхий мэс заслын тэнхим, Клиникийн дэд профессор.
2020.03 – одоог хүртэл Чун-Ан их сургуулийн клиник, Ерөнхий мэс заслын тэнхим, дэд профессор.
2014.12 сар Массачусетсийн нэгдсэн эмнэлэгт (АНУ) дотоод шүүрлийн мэс заслын чиглэлээр дадлага хийсэн.
2015.02 Кума эмнэлэгт (Япон) бамбай булчирхайн мэс заслын чиглэлээр дадлага хийсэн.
Clinic at Chung-Ang University