Doctors (MN)

Ким Гэн Сү

Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим

Мэргэшсэн чиглэл
Хамрын синусын өвчин, хурхирах, нойрны апноэ, харшлын ринит, ринопластик

Боловсрол

Чун-Анг их сургуулийн дэргэдэх Анагаах ухааны коллежийн бакалавр.
Чун-Анг их сургуулийн дэргэдэх Анагаах ухааны коллежийн магистр.
Чун-Анг их сургуулийн клиникийн Анагаах ухааны коллежид Чих хамар хоолой судлалын чиглэлээр доктор.
Ажлын туршлага
Асан эрүүл мэндийн төвд дадлагын сургалт
1999.02 - 2002.04 Цэргийн эмч.
2002.05 - 2006.02 Эмнэлгийн резидент.
2006.03 - 2007.02 Чүн Анг их сургуулийн клиник, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим, клиникийн багш
2007.03 - 2008.02 Северанс эмнэлэг, Чих хамар хоолойн тасаг, клиникийн багш
2008.03 - 2010.02 Чун-Ан их сургуулийн тэнхимийн клиник, Чих хамар хоолойн эмч, клиникийн дэд профессор
2010.03 - 2013.02 Чун-Ан их сургуулийн дэргэдэх клиник, чих хамар хоолойн эмч, дэд профессор
2013.03 - 2017.02 Чун-Ан их сургуулийн дэргэдэх клиник, Чих хамар хоолойн эмч, дэд профессор
2018.03 - одоог хүртэл Чун-Ан их сургуулийн клиник, Чих хамар хоолой судлалын тэнхим, профессор
2021.03- одоог хүртэл Чун-Ан их сургуулийн клиник,Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим, дарга.
Clinic at Chung-Ang University