Doctors (MN)

Мүн Сок Кюн

Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим

Мэргэшсэн чиглэл

Сонсголын алдагдал, сонсголын аппарат, Дунд чихний урэвсэл, дунгийн суулгац, чих шуугих, нүүрний мэдрэлийн саажилт

Боловсрол

Чун-Анг их сургуулийн дэргэдэх Анагаах ухааны коллежийн бакалавр.
2003 он Чун-Анг их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид Чих хамар хоолой судлалын магистр.
2006 он Чун-Анг их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид Чих хамар хоолой судлалын доктор.

Ажлын туршлага

2000 - 2001 он Чун-Анг их сургуульд Клиникийн дадлагжигч.
2001 - 2005 он Эмнэлгийн резидент.
2005 - 2007 он Чун-Анг их сургуулийн чих хамар хоолойн тэнхим, эмч.
2007 - 2011 он Чун-Анг их сургуулийн чих хамар хоолойн тэнхимийн дэд профессор.
2011 - 2017 он Чун-Анг их сургуулийн тэнхимийн клиник, Чих хамар хоолойн эмч, дэд профессор
2013.1 - 2014.2 сар Чун-Анг их сургуулийн тэнхимийн клиник чих хамар хоолойн эмч.
2017.9 - одоог хүртэл Чун-Анг их сургуулийн клиник,Чих хамар хоолой судлалын тэнхим, профессор
2019.02 - 2021.02 сар Чун Анг их сургуулийн клиник, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим, дарга.
Clinic at Chung-Ang University