Doctors (MN)

И Сэ Ёнг

Чих хамар хоолойн тасаг

Мэргэшсэн чиглэл

Толгой ба хүзүүний эрхтнүүдийн хавдар, бамбай булчирхайн хавдар, дуу хоолойны эмгэг, залгиурын өвчин

Боловсрол
1996.02-Ионсей их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр.
2004.02- Женсений их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр.
2007.08- Ионсей их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид доктор.
2001.03- Чих хамар хоолойн тэнхимийн эмч

Ажлын туршлага
1996-1997 он Северанс эмнэлэгт дадлага хийсэн.
1997-2001 он Северанс эмнэлгийн чих хамар хоолойн эмчийн резидентур.
2002-2004 он Сөүлийн цэргийн эмнэлэг, тэнхим чих хамар хоолойн эмч, дарга.
2004-2005 он Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, Чих хамар хоолойн тэнхим, клиникийн багш.
2005-2009 он Чун Анг их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхимийн профессор.
2009-2014 он Чун Анг их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхимийн дэд профессор.
2014 он Чун Ангийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхимийн профессор
2014 - одоог хүртэл Чун-Анг их сургуулийн клиник, Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим, эрхлэгч. "Мемориал" Хавдар судлалын төв 2012 - 2014 он Слоан (АНУ), солилцооны профессор.
2016-2018 он Чун-Аны их сургуулийн Клиник, олон улсын төвийн захирал.
Clinic at Chung-Ang University