Doctors (MN)

Чой Сэ Ён

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Шээс ялгаруулах эрхтэний хавдар, шээсний чулуу, шээсний эрхтэн системийн гэмтэл, робот мэс засал

Боловсрол
  • Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор
  • Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны магистр
  • Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр