Doctors (MN)

И Дэ Юун

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний шим тэжээл, хүүхдийн хоол боловсруулах замын өвчин, элэг цөсний өвчин, хүүхэд, өсвөр үеийнхний таргалалт

Боловсрол
• Чүнг – Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор
• Гачон их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр