Doctors (MN)

И Жун Юүл

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Цөсний хүүдий, цөсний сувгийн өвчин, нойр булчирхайн өвчин

Боловсрол
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн магистр