Doctors (MN)

Вон Ху Ён

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Титэм артерийн судас, захын мэдрэлийн судас, гол судасны эмгэг Эсийн бөмбөлөг, зүрхний тосгуур хоорондын таславчийн гажиг, TAVR (зүрхний хавлаг) холбох мэс засал

Боловсрол
  • • Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны доктор
  • • Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны магистр
  • • Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр
  • • Ёнсэй их сургуулийн инженерийн бакалавр