Doctors (MN)

Юү Синг Чан

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Нурууны дурангийн мэс засал (диск, нугасны нарийсал), нурууны микроинвазив эмчилгээ, нурууны мэс засал (диск, нурууны дегенератив өвчин, хугарал)

Боловсрол
  • Чуннам их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль, магистр, докторын нэгдсэн хөтөлбөр