Doctors (MN)

Шин Жон Ху

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Бөөрний цочмог үрэвсэл, бөөрний архаг хууч, бөөрний диализ, бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, цусаар шээх, шээсэнд уураг илрэх, гломерулонефрит (дархлалын эмгэг урвалын нөлөөгөөр бөөрний түүдгэнцэр хурцаар үрэвсэж улмаар завсрын эд гэмтдэг эмгэг)

Боловсрол
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр