Doctors (MN)

Ким Жэ Мин

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Яс-булчингийн өвчин, өвдөлтийг нөхөн сэргээх, нуруу нугасны гэмтэл, спортын нөхөн сэргээх, тунгалагийн хаван, хорт хавдрыг нөхөн сэргээх, таргалалт, хөл тайрах, протез, зүрхний нөхөн сэргээх, цахилгаан миографи

Боловсрол
  • Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургууль бакалавр
  • Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургууль магистр
  • Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Сургууль доктор