Doctors (MN)

Пён Жэ Ху

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Angina, миокардийн шигдээс, титэм судасны интервенц, захын судасны өвчин, зүрхний дутагдал, цусны даралт ихсэх

Боловсрол
  • Вонквангийн их сургуулийг бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль магистр