Doctors (MN)

Жу Ён Юүн

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Элэгний өвчин (цочмог архаг гепатит буюу элэгний үрэвсэл, элэгний өөхжилт, элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдар, элэгний эсийн хорт хавдар) дурангийн эмчилгээ, элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал.

Боловсрол
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны доктор