Doctors (MN)

И Юү Жон

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Амьсгалын замын өвчин (уушигны архаг бөглөрөлт өвчин, астма), уушигны завсрын өвчин, уушигны халдварт өвчин (уушгины үрэвсэл, сүрьеэ, уушигны буглаа), уушигны зангилаа