Doctors (MN)

И Жүн Хёон

Nanoori Hospital online-nanuri-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэшсэн чиглэл
Нэг зүсэлтээр хийгдэх нуруны дурангийн мэс засал, Хоёр талаас хийгдэх нурууны дурангийн мэс засал, Өндөр ур чадвар шаардсан нурууны давтан мэс засал нурууны эд нөхөх сэргээх мэс засал, Халуун долгионы, мэдрэлийн пластик мэс ажилбар болон шаар ашиглан өргөх мэс засал

Боловсрол, ажлын туршлага
- Мади эмнэлгийн эмчээр ажиллаж байсан
- Кореа их сургуулийн эмчээр ажиллаж байсан
- Тэ Жа Ин эмнэлгийн нурууны төвийн тасгийн даргаар ажиллаж байсан
- Эрүүл мэнд, халамжийн тэргүүний эмнэлгийн сайн дурын ажилтны шагнал (2018)
- Үндэсний ассамблейн Соёл, спорт, аялал жуулчлалын хорооны Эрүүл мэндийн амжилтын шагнал (2018
- Ерөнхий сайдын нэрэмжит анагаах ухааны салбарын дэвшлийн шагнал (2017)
- - БНСУ-ын эрүүл мэндийн яамны нийгэмд оруулсан хувь нэмрийн шагнал
- - Мэдрэлийн мэс заслын дээд шагнал (2015)
- - MISS 14TH CADAVER SPINE COURSE төгссөн
- - WOLF 2017 FULL ENDOSCOPIC COURSR төгссөн
- - CMC SPIN CADAVER COURSE төгссөн
- - GSM INTERNATIONAL SPINE CADAVER COURSE төгссөн
- - MISS PSLD COURSE төгссөн
- - БНСУ-ын нугасны мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн