Doctors (MN)

И Хан Жүн

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Өвдөгний үе мөч (хиймэл үе мөч, өвдөгний мэс засал), мөгөөрсөн ясыг нөхөн сэргээх эмчилгээ, майга хөлийг тэгшлэх эмчилгээ

Боловсрол
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр