Doctors (MN)

Шин Хён-ил

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Амьсгалын дээд замын өвчин, ларингит, гүйлсэн булчирхайн өвчин, толгой ба хүзүүний хэт авиан шинжилгээ, хүзүүний халдвар, амьсгалын замын менежмент

Боловсрол
  • Сөүлийн Их Сургууль бакалавр
  • Католик Их Сургуулийн Анагаах
  • Ухааны дээд сургууль албаны магистр