Doctors (MN)

Жон Санг Хён

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Түнхний үений өвчин, түнхний үе, аарцагны ясны гэмтэл, дегенератив артрит ба доод мөчдийн гэмтэл, түнхний үе солих мэс засал, ясны сийрэгжилт, хөлний өвчин, хөлний гэмтэл

Боловсрол
  • 2010.02. Пусаны үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургууль