Doctors (MN)

Пак ЮүЖин

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Хүүхдийн эпилепси, мэдрэлийн эмгэг, хөгжлийн саатал

Боловсрол
  • Sungkyunkwan их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль бакалавр
  • Sungkyunkwan их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль магистр
  • Sungkyunkwan их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль доктор