Doctors (MN)

Ким Жон Үг

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Бүдүүн гэдэсний өвчин (бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний үрэвсэл, гэдэс дотрын өвчин, бүдүүн гэдэсний салст бүрхэвчийн үрэвсэл, мэдэрлийн ядаргаанаас үүдсэн хурц хэлбэрийн ходоодны үрэвсэл, өтгөн хаталт), нарийн гэдэсний өвчин, өндөр настай хүний хоол боловсруулах эрхтэний эмгэг, онош ба дурангийн эмчилгээ

Боловсрол
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор