Doctors (MN)

Ким Хыи Жүнь

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
• Хөхний хавдар, эмэгтэйчүүдийн хавдар (эмэгтэйчүүдийн өвчин)
• Шээс ялгаруулах эрхтэний хавдар, ховор тохиолддог хавдар
• Цус багадалт, цусны өвчин эмгэг

Боловсрол
  • • Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны доктор (Эсийн хавдар)
  • • Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны магистр (Эсийн хавдар)
  • • Чүнг –Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр