Doctors (MN)

Шин Дун Чол

online-nanuri-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Гэмтэл үе мөчний мэс заслын зөвлөх эмч

Боловсрол
  • БНСУ-ын Сөүл хотын Католик их сургуулийн доктор Ph.D.
  • БНСУ-ын спортын нийгэмлэгийн спортын анагаах ухааны мэргэжилтэн
  • ОУ-ын гэмтэлийн мэс заслын Master Course (2017)
  • Католик эрүүл мэндийн төвийн гэмтэлийн мэс заслын резидентурын хөтөлбөр (2009-2013)
  • Католик их сургуулийн анагаах ухааны төвийн дадлагын хөтөлбөр (2005-2006)
  • Йонсей их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль доктор (2005)