Doctors (MN)

И СанҮг

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Мөрний үе, гар, гэмтэл

Боловсрол
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль,
  • Мэдрэлийн мэс заслын тэнхим магистр, докторын хосолсон хөтөлбөр