Doctors (MN)

И Ён Шиг

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Хүзүүний ясны шохойжилт, нурууны ясны шохойжилт, нугасны нарийсал, нуруу нугасны хугарал, нурууны нугасны хавдар, нугасны хэв гажилтын мэс засал, хүүхдийн нурууний өвчин

Боловсрол
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны доктор
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Чүнг - Анг их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр