Doctors (MN)

Ким Мун Ён

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Sjogren хам шинж, системийн чонон хөрвөс, Бехчетийн өвчин, системийн склеродерма, ревматоид артрит, тулай

Боловсрол
  • И-Хуа /Ewha/ эмэгтэйчүүдийн их сургуулийг бакалавр
  • И-Хуа /Ewha/ эмэгтэйчүүдийн их сургууль магистр, докторын хосолсон хөтөлбөр