Doctors (MN)

И Ын Жи

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар, (умайн хүзүүний хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар, савны хананы хорт хавдар) умайн фибройд, аарцагны мэс засал, робот мэс засал, умайн хүзүүний мэс засал

Боловсрол
• Сөүлийн их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Католик их сургуулийн анагаах ухааны бакалавр