Doctors (MN)

Ким Мёнсү

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Хөхний хорт хавдар, түрүү булчирхайн хорт хавдар, элэгний хорт хавдар

Боловсрол
  • И-Хуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль бакалавр
  • И-хуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль магистр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургуулийн доктор