Doctors (MN)

Сун Жү Мён

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Бүдүүн гэдэсний мэс засал (бүдүүн гэдэс /шулуун гэдэсний хорт хавдар), дурангийн мэс засал, мэс заслын ерөнхий өвчин, бүдүүн гэдэсний хоргүй өвчин (геморрой / фистул), хүйн ивэрхий, зүсэлтийн ивэрхий, шулуун гэдэсний ивэрхий, шулуун гэдэсний пролапс.

Боловсрол
  • Католик Квандуны их сургууль бакалавр