Doctors (MN)

Пак Юун Сүг

online-chungang-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Тархины цус алдалт, тархины хавдар, Паркинсоны өвчин, гар салгалах өвчин, тухаар хатгаж өвдөх, толгойн өвчин, толгой эргэх, алхахад толгой дайвалзах эмгэг, хүүхдийн мэдрэл, тархины гэмтэл

Боловсрол
• Ёнсэй их сургуулийг төгссөн
• Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны магистр
• Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны доктор