Doctors (MN)

Шин А Ёон

online-stmary-mn

Цахим зөвлөгөө авах өргөдөл →

Эмч нарыг харах →


Мэргэжлийн салбар
Уушигны хорт хавдар, амьсгалын замын өвчин (уушигны архаг бөглөрөлт өвчин, астма)

Боловсрол
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль бакалавр
  • Католик их сургуулийн Анагаах ухааны их сургууль магистр, доктор хосолсон хөтөлбөр