Doctors (MN)

Ко Жон Мин

Ховор удамшлын өвчин судлалын төв (Хүүхдийн эмнэлэг)

Профессор нь ДНХ-ийн эмгэг, ховор удамшлын өвчин, олон гажигийн синдром, галактоземи зэрэг өвчин, араг ясны дисплази, төрөлхийн бодисын солилцооны өвчин.

Боловсрол, ажлын туршлага
2006.03 - 2009.02 Улсан их сургууль, Асан эмнэлэгийн докторантур.
2004.03 - 2006.02 Улсан их сургууль, Асан эмнэлгийн магистрантурт.
1995.03 - 2001.02 Ихва эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр.
2001-2009 онд Асан эмнэлэг, 2009-2011 онд Ажу эмнэлэгт ажиллаж байсан.
2011 оноос өнөөг хүртэл Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital