Doctors (MN)

И Жун Ил

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Мэргэшсэн чиглэл
Гамма/Gamma knife/ (тархины хавдар, артерийн судасны гажиг, гурвалсан мэдрэлийн мэдрэлийн эмгэг)
Тархины хавдар
Паркинсоны өвчин (мэс засал)
Carpal туннелийн синдром
Тортиколис

Боловсрол
2002.02 Сөүлийн үндэсний их сургууль, Анагаах ухааны сургуулийн доктор.
1996.02 Сөүлийн үндэсний их сургууль, Анагаах ухааны сургуулийн магистр.
1986.02 Сөүлийн үндэсний их сургууль, Анагаах ухааны сургуулийн бакалавр.

Ажлын туршлага
2007.10 сар ~ Sungkyunkwan их сургуулийн анагаах ухааны факультетийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн профессор
1994.03 сар ~ MC Samsung-ийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн мэргэжилтэн
2009.10 ~ 2019.03 сар MC Samsung тархины хавдрын төвийн захирал
2014.03 ~ 2015.03 сар Солонгосын стереотактик ба функциональ мэдрэлийн мэс заслын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч
2009.11 ~ 2010.10 сар Гамма/Gamma knife/ төхөөрөмж ашиглан Солонгосын радио мэс заслын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч
2001.10 ~ 2007.09 сар Сунгкюнкваны их сургуулийн Анагаах ухааны факультетийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн дэд профессор
1997.03 ~ 2001.09 сар Сунгкюнкваны их сургуулийн Анагаах ухааны факультетийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн туслах профессор
1997.09 ~ 1999.08 сар Докторын дараах тэтгэлэг, мэдрэлийн мэс засал, Жонс Хопкинсийн Анагаах ухааны хүрээлэн, АНУ
1993.03 ~ 1994.02 сар Сөүлийн их сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
1989.03 ~ 1993.02 сар Сөүлийн их сургуулийн Мэдрэлийн мэс заслын тасгийн резидентур
Samsung Medical Center