Doctors (MN)

Ли Жун Хо

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Чих хамар хоолойн эмгэг судлалын тэнхим
Бамбай булчирхай, ам, толгой, хүзүүний хорт хавдрын төв

Профессор нь насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдэд сонсголын алдагдал (сонсголын аппарат, дунгийн суулгац), цочмог ба архаг дунд чихний урэвсэл, түүнчлэн вестибуляр шваннома, холестатома болон сонсголын аппаратын бусад хавдар зэрэг өвчин.

Боловсрол, ажлын туршлага

1999. 3 - 2003. 8 Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид доктор
1997. 3 - 1999. 2 Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр.
1984. 3 - 1990. 2 Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр.

1990-1991, 1994-2000, 2002-одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital