Doctors (MN)

Бен Жа Мин

Цус судлалын тасаг, цусны хорт хавдрын төвийн

Профессор лейкеми, миелодиспластик хам шинж, ясны чөмөгний дутагдлын хам шинж, лимфома зэрэг өвчнийг эмчилдэг.
олон миелома болон бусад цусны өвчин

Боловсрол, ажлын туршлага
2015 - 2019 онд Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид доктор
2013 - 2015 онд Кёнги их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр
2004 - 2010 онд Кенги их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
2010-2015 онд “Кенги” эмнэлэгт ажилласан.
2015 оноос Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital