Doctors (MN)

Мүн Сон Чоль

Мэргэшсэн чиглэл

Мөр·өвдөг Үений өвчин, Мөрний эргэлтийн булчингийн гэмтэл, Мөрний мултралт бугуй·тохой·түнхний өвчин, Спортын гэмтэл, Хиймэл үе суулгах мэс засал, Үений дурангийн мэс засал, Бага зүсэлтэд үений мэс засал

Боловсрол, ажлын туршлага
- Кён Хи их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль төгссөн
- Кён Хи их сургуулийн эмнэлэгт нуруу нугас үе мөчний мэс заслын тасгийн эмч
- Кён Хи их сургуулийн эмнэлэгт гарны үений эмчилгээ хариуцагч ерөнхий эмч
- Кён Хи их сургуулийн эмнэлэгт үе мөчний дурангийн эмчилгээ болон спортын эрүүл мэндийн багш
- Кён Хи их сургуулийн нуруу нугас үе мөчний мэс заслын танхимын багш
- Бу хуан Сэ Мён Ги Дуг эмнэлгийн эмчилгээн, тасгийн эрхлэгч
- БНСУ-ын нуруу нугас үе мөчний мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
- БНСУ-ын гарын үений холбооны үндсэн гишүүн
- БНСУ-ын спортын эрүүл мэндийн холбооны үндсэн гишүүн
- БНСУ-ын үе мөчний дурангийн мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
- БНСУ-ын хөлний үений мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
- Европын мөр, тохойн мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
- AAOS АНУ-ын нуруу нугас үе мөчний мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
- ISAKOS ОУ-н хөлний үений мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн
Nanoori Hospital