Doctors (MN)

И Гуан Ёол

Мэргэшсэн чиглэл
Хиймэл үе мөч ( өвдөг, ташаа, мөр, шагай) үе мөчний дурангийн мэс засал(өвдөг, мөр, тохой, бугуй, хөл) ясны хугарлын мэс засал, хөлний өвчин
Боловсрол, ажлын туршлага
- Католик их сургуулийн анагаахын сургууль төгссөн.
- Католик их сургуулийн анагаах ухааны магистр
- Католик их сургуулийн төв эмнэлэг(Сон Му) эмнэлгийн эмч
- Католик их сургуулийн Сон Му эмнэлгийн мөр тохойны мэс заслын эмч
- Катаолик их сургуульд багшилж байсан
- Чүннам их сургуулийн эмнэлгийн туслах профессор байсан
- Илжи их сургуулийн эмнэлгийн туслах профессор байсан
- Гонгуг их сургуулийн эмнэлгийн туслах профессор байсан
- Жэжү Тин Тин эмнэлгийн үе мөчний төвийн даргаар ажиллаж байсан
- Инчон Нанүри эмнэлгийн үе мөчний төвийн эмчээр ажиллаж байсан
- Гангнам дүүргийн эмч нарын холбооны дэд ерөнхийлөгч
- БНСУ-ын орон нутгийн эмнэлгүүдийн харилцаа холбоо хариуцсан дарга
- БНСУ-ын нуруу нугас үе мөчний мэс заслын эмч нарын холбооны сурталчилгаа хариуцсан дарга
- Сөүл хотын төв дүүргийн прокурорын газрын гэмт хэргийн хохирлыг арилгах холбооны гишүүн
- БНСУ-ын Анагаах ухааны нийгэмлэгийн Анагаах ухааны бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн Удирдах холбооны гишүүн
- БНСУ-ын Анагаах ухааны нийгэмлэгийн бүсийн өвчтөний аюулгүй байдлын төвийн зөвлөх холбооны гишүүн
- (өмнө) Сөүлийн зөвлөлийн Бодлогын захирал
Nanoori Hospital