Doctors (MN)

И Хюк Жэ

Гоо сайхны мэс засалч

Мэргэшсэн чиглэл
Хамрын мэс засал, өргөлт

Боловсрол, гишүүнчлэл
Сонгюнгваны их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж төгссөн
Самсунг эрүүл мэндийн төв, дадлага, резидентур
Солонгосын гоо сайхны мэс засалчдын холбооны бүрэн эрхт гишүүн
Солонгосын Гавал нүүр, хуванцар мэс заслын нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүн
Солонгосын гоо сайхны пластик мэс заслын холбооны жинхэнэ гишүүн
Солонгосын гоо сайхны мэс засалчдын холбооны бүрэн эрхт гишүүн

Ажлын туршлага РЭН гоо сайхны мэс заслын клиникийн ерөнхий эмчээр ажиллаж байсан.
Wonjin Plastic Surgery Clinic