Doctors (MN)

Чан Хак

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Пластик мэс заслын тасаг
Мэргэшсэн чиглэл
Профессор нь хөхний хорт хавдрын мэс заслын эмчилгээний дараа нөхөн сэргээх маммопластик, томорсон тунгалгийн булчирхай, Беллийн саажилт.

Боловсрол, ажлын туршлага

2001 онд Кейогийн их сургуулийн (Япон) Анагаах ухааны коллежид гоо сайхны мэс заслын чиглэлээр доктор.
1983 - 1989 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр.
1990-2001 онд Японы эмнэлгүүдэд (Каёо, Сегүчи, Сама эмнэлэг, Кёрин) 2002-2005 онд Улсан их сургуулийн эмнэлэгт ажилласан.

2005 оноос хойш Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital