Doctors (MN)

И Хэ Нам

Эмэгтэйчүүдийн тэнхим

Албан тушаал: Профессор, эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч

Мэргэшсэн чиглэл
Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар (умайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар), эмэгтэйчүүдийн өвчин (умайн фибройд, өндгөвчний уйланхай), дурангийн мэс засал

Боловсрол
1990-1996 он Католик их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийн бакалавр.
1997 - 1999 он Католик их сургуульд эмэгтэйчүүдийн эмчийн чиглэлээр магистр.
2004 - 2007 Католик их сургуульд эмэгтэйчүүдийн эмчээр доктор.

Ажлын туршлага
2013 он – одоог хүртэл Гэгээн Мэри эмнэлэг,Эмэгтэйчүүдийн тэнхим, эрхлэгч
2017 - одоог хүртэл Католик их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, Эмэгтэйчүүдийн тэнхим, профессор
2011 - 2017 он Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Коллеж, Эмэгтэйчүүдийн тэнхим, дэд профессор
2006 - 2011 он Католик Их Сургуулийн Анагаах Ухааны Коллеж, Эмэгтэйчүүдийн тэнхим, дэд профессор
2005 - 2006 он Католик их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, эмэгтэйчүүдийн тэнхим, багш
2004 - 2005 он Ганнам дахь Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн Эмэгтэйчүүдийн тэнхим, Клиникийн багш
1997 - 2001 он Ганнам дахь Гэгээн Мэригийн эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжлээр резидентур
1996 - 1997 он Инчоны Гэгээн Мэригийн эмнэлэгт дадлага хийсэн.
Catholic University Bucheon