Doctors (MN)

Сүн Ми Гэн

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Хүүхдийн зүрх судасны тэнхим

Профессор нь зүрхний төрөлхийн гажиг, хэм алдагдал, миокардийн өвчин болон зүрхний бусад өвчнийг эмчлэх чиглэлээр ажилладаг.

Боловсрол, ажлын туршлага

2017 - 2021 онд Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид Клиникийн анагаах ухааны чиглэлээр доктор.
2012-2014 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид Хүүхдийн эмчийн чиглэлээр магистр.
2000 - 2006 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
2007-2014 онд 2016 оноос одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital