Doctors (MN)

Мүүн Жин Сү

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Хүүхдийн гастроэнтерологийн тэнхим

Профессор нь Кроны өвчин, шархлаат колит, эрт үе шатанд илэрдэг гэдэсний үрэвсэлт өвчин, хэвлийн цочмог болон архаг өвдөлт, архаг суулгалт, ходоод, арван хоёр гэдэсний шархлаа, тураал, өтгөн хаталт, таргалалт, хоол боловсруулах эрхтний эмгэг зэрэг өвчин.

Боловсрол, ажлын туршлага

2001 - 2007 онд Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид хүүхдийн эмч мэргэжлээр доктор.
1999-2001 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид Хүүхдийн эмчийн чиглэлээр магистр.
1989 - 1995 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр.
2001-2006, 2009 оноос одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital