Doctors (MN)

Рю Жи Кон

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Нойр булчирхай, цөсний замын хорт хавдрын төв
Гастроэнтерологийн тэнхим
Мэргэшсэн чиглэл
Профессор нойр булчирхайн үрэвсэл, нойр булчирхайн хорт хавдар, нойр булчирхайн уйланхай, цөсний суваг, ходоод гэдэсний замын өвчин, цөсний хүүдий хорт хавдар, холецистит, холангит, цөсний сувгийн хорт хавдар, цөсний хүүдий полип, шарлалт, нойр булчирхай, цөсний хүүдийн бусад өвчнийг эмчилдэг.

Боловсрол, ажлын туршлага

1998 - 2000 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид доктор
1991 - 1993 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр
1983 - 1989 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
1989.03-1994.02, 1997.03-аас одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital