Doctors (MN)

Юү Син Бум

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Бүдүүн гэдэсний мэс заслын тасаг
Гэдэсний хорт хавдрын төв
Мэргэшсэн чиглэл
Профессор нь бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, шулуун гэдэсний хорт хавдар, шулуун гэдсээр хорт хавдар, удамшлын бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, ретроперитонеаль бүсийн хавдар, геморрой, гэдэсний фистул, ивэрхий, гэдэсний цус алдалт, түүнчлэн гэдэсний бусад өвчин.

Боловсрол, ажлын туршлага

2011 - 2017 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид ерөнхий мэс заслын чиглэлээр доктор.
2005 - 2011 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид ерөнхий мэс заслын чиглэлээр магистр.
1994 - 2001 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
2001 оноос хойш Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital