Doctors (MN)

Жу Квон Вүк

Нефрологийн тэнхим

Профессор нь бөөрний цочмог болон архаг дутагдал, гломерулонефрит, бөөрний гипертензи, чихрийн шижингийн нефропати, гематури, протеинурия, ус-электролит, хүчиллэг тэнцвэрийн эмгэг, түүнчлэн бөөрний бусад өвчнийг эмчилдэг.

Боловсрол, ажлын туршлага
2000 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид доктор
1995 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр
1990 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
1990-1995, 1998-2000, 2003 оноос одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
2023.02.19
Seoul National University Hospital