Doctors (MN)

И Иын Бун

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Ревматологийн тэнхим

Профессор ревматоид артрит, тулай, чонон хөрвөс, системийн склероз болон бусад аутоиммун өвчнийг эмчлэх чиглэлээр ажилладаг.

Боловсрол, ажлын туршлага:
2000.2 Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид докторантурт
1990.2 Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийн бакалавр
2000 оноос өнөөг хүртэл Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital