Doctors (MN)

Ли Мин Ву

Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
Радиологич, Радиологийн тэнхимийн Мэргэшсэн чиглэл
- Зурган дээр хавдрыг арилгах Зургын тусламжтай хавдрыг арилгах
- Хэвлийн хөндийн зураг
Samsung Medical Center