Doctors (MN)

Шин Кён Пил

Өрхийн анагаах ухааны чиглэлээр мэргэшсэн

Боловсрол
Пусаны үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны факультетийг төгссөн.
Пусаны үндэсний их сургуулийн аспирантурыг төгссөн.
Пусаны үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт дадлага хийсэн.
Бусаны үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт резидент.
Бусаны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн Өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтэн.
Wonjin Plastic Surgery Clinic