Doctors (MN)

Шин Дун Хён

Анагаах ухааны доктор, профессор
Гастроэнтерологийн тасгийн элэгний эмч:
Мэргэшсэн чиглэл
- Элэгний хорт хавдар
- Элэгний хатуурал
- Элэгний дутагдал
Samsung Medical Center