Doctors (MN)

Пак Жин Кён

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Ревматологийн тэнхим

Профессор ревматоид артрит, дегенератив артрит, анкилозын спондилит, тулай, чонон хөрвөс, Бехчетийн өвчин, Такаясу артерит, дерматомиозит гэх мэт өвчнийг эмчилдэг.

Боловсрол, ажлын туршлага

2015 - 2018 онд Сөүлийн их сургуульд молекул анагаах ухаан, биофармацевтик чиглэлээр доктор.
2012 - 2014 онд Сөүлийн их сургуулийн молекул анагаах ухаан, биофармацевтикийн чиглэлээр магистр.
2003.05. Гейдельбергийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж (Герман), Анагаах ухааны доктор
2012 оноос оноог хүртэл Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital