Doctors (MN)

И Жун Хёк

Анагаах ухааны доктор,
Гастроэнтерологийн тасгийн элэгний эмч. Мэргэшсэн чиглэл
- Элэгний хорт хавдар
- Элэгний хатуурал
- Архаг гепатит
Samsung Medical Center